Spolupracujeme

Productive systems, s.r.o.
Se společností Productive systems, s.r.o. spolupracujeme již od roku 2012, společně jsme vytvořili naši jedinečnou metodiku Cooperation3.4. Jednatel Productive systems Miroslav Marek je naším obchodním partnerem a garantem pro oblast inovací a průmyslového inženýrství.
Progress Coaches
V rámci našeho partnerství s mezinárodní společností Progress Coaches budujeme vzdělávací společnost
na Filipínách v Manile. Využíváme při tom naše dlouholeté zkušenosti a know how z rozvoje lidí a procesů
u našich klientů - nadnárodních výrobních společností. Jsme garanty kvality mezinárodního lektorského týmu pro oblast Asie.
Asociace integrativních koučů, z. s.
AIK sdružuje kouče profesionály, organizuje odborné akce, či spolupracuje s dalšími asociacemi koučů.
Ivetě Štvartákové se v pozici výkonné ředitelky AIK daří propojovat svět koučinku s firmami a lidmi v nich.
Naši koučové jsou aktivními členy AIK, zapojují se do projektů, udržují a rozvíjejí svou profesní kvalifikaci
v koučinku.
iti
ITI (Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace)
ITI je nástroj investičního plánování metropolitních oblastí, majících klíčový význam z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. V rámci ITI Technologie je Miroslav Marek členem pracovní skupiny Věda, výzkum, inovace a Radka Šušková členem pracovní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region.
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
Moravskoslezskému automobilovému klastru, z.s. jsme partnerem při realizaci projektu
„Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“, který je realizován s podporou Evropské unie. Projekt zahrnuje
širokou škálu témat technických i témat z oblasti managementu. Do projektu je zapojeno 12 firem z oblasti automotive.
Česká asociace interim managementu o.s.
Česká asociace interim managementu o.s. je přední organizací sdružující interim managery. Jejím posláním je rozvíjet informovanost, povědomí a know-how o interim managementu a budovat silné zázemí pro růst kvalitních českých interim manažerů. Radka Šušková jako členka CAIMu pomáhá společnostem řídit změny
a důležité strategické projekty.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. kultivuje podnikatelské prostředí v regionu a aktivně pomáhá s rozvojem malých a středních firem. Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách. New Dimension je partnerem MSIC pro podporu začínajících podnikatelů v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín. Dále spolupracujeme v oblasti tréninku digitalizace a automatizace firem, auditu digitální připravenosti a podpory malých a středních firem. Radka Šušková, Mirek Marek a Marek Kavulok působí jako externí experti MSIC pro rozvoj podnikání a firem v MSK.
IdeaHub
IdeaHub je sdílené vývojové centrum sdružující komunitu kreativních lidí na základě společných zájmů na poli aplikovaného vývoje, technického vzdělávání a popularizace inovačních technologií pro Průmysl 4.0. V rámci partnerství s IdeaHub se Miroslav Marek věnuje oblasti inovací, ve které úzce spolupracuje také s MSIC.
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Radka Šušková je členkou dobrovolné organizace ČMAMP založené na solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě pomoci ostatním ženám podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě, naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem ale i se svým osobním rozvojem.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Jsme aktivními členy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., jehož posláním je pomáhat prosazovat zájmy svých členů v souladu s rozvojovou strategií MSK v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. V rámci spolupráce se sdružením jsme garanty projektů School Friendly a Quo Vadis MSK očima mladých. Radka Šušková vede sekci vzdělávání a propojuje tak firmy, školy a veřejnou správu.
Patrioti MSK
Patříme mezi Patrioty MSK, skupinu podnikavých a aktivních lidí, kteří mají rádi Moravskoslezský kraj a chtějí zlepšit jeho image. Patrioti inspirují vyprávěním příběhů úspěšných, propojují členy navzájem, tvoří podnikatelskou komunitu, sdílí a předávají své zkušenosti. Jsme rádi u toho.
Česko-polská obchodní komora
V rámci členství v Česko-polské obchodní komoře, která podporuje obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou a Polskou republikou, nabízíme naše dlouholeté zkušenosti a know how z rozvoje lidí a procesů firmám a společnostem z Polska. Naši lektoři a koučové se zároveň podílí na interním rozvoji členů ČPOK.
International Association for Managers Potential
International Association for Managers Potential je platforma pro vzdělávání manažérů na nejvyšší úrovní. Členové asociace se pravidelně setkávají spolu s mezinárodním expertem, aby se vzdělali a obohatili o dobrou praxi napříč odvětvími. New Dimension je ambasadorem této asociace. Nabízí členům další vzdělávání pro jejich firemní zaměstnance, tak, aby byly v duchu stejných hodnot a přinášely větší efektivitu.
Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., je nevládním, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, jehož posláním je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které se zabývají vzděláváním dospělých. Jsme členy od roku 2019 a zapojujeme se aktivně do mezinárodních projektů, které přispívají ke zkvalitnění lektorské práce pro různé cílové skupiny. Hlavním cílem naší spolupráce je sdílení mezi odborníky v oblasti vzdělávání a rozvoj našich lektorských zkušeností.

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • armatury
 • austin
 • bekaert
 • bodycote
 • bosh
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • continental
 • copy-star
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • dopravni
 • erich-jeager
 • elizebet
 • ferrit
 • finidr
 • fno
 • gebauer
 • fosfa
 • grafico
 • moneta
 • koma
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • kvetiny
 • moravia
 • grammer
 • greiner
 • greiner-ass
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • helen-doron
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • kofola
 • koma
 • ksr
 • lactalis
 • laird
 • maxion
 • mayr
 • mendel
 • milkeffect
 • mnd
 • mkunin
 • moje-ambulance
 • molnlycke
 • norma-group
 • norasta
 • novogear
 • osram
 • panav
 • rehabilitace-budejovicka
 • robe
 • rockwool
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • skoda
 • smvak
 • sothys
 • specialist-service
 • tenez
 • storaenso
 • tieto
 • vamed_N
 • varroc
 • vorkon
 • vyncke
 • vysocinske-nemocnice
 • woco
 • zdb
 • prof
 • savencia
 • tymph
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
lenka