c

Spolupracujeme

Productive systems, s.r.o.
Se společností Productive systems, s.r.o. spolupracujeme již od roku 2012, společně jsme vytvořili naši jedinečnou metodiku Cooperation. Jednatel Productive systems Miroslav Marek je naším partnerem a garantem pro oblast inovací a průmyslového inženýrství. Posláním Productive systems je podpora firem v oblasti zvyšování výkonnosti procesů a inovací. Společnost působí také ve skupinách podporujících rozvoj Moravskoslezského kraje v oblasti inovací a nových technologií spojených s koncepcí Průmysl 4.0. Productive systems je členem spolku IdeaHUB, který provozuje technologickou dílnu a aktivně spolupracuje s Moravskoslezským Inovačním Centrem – MSIC. www.productives.cz
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Jsme aktivními členy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (dále jen SR MSK), jehož posláním je pomáhat prosazovat zájmy svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů.

A právě v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů máme našemu kraji co nabídnout: Jsme garanty projektu SCHOOL FRIENDLY. Toto ocenění získávají firmy, které převzaly spoluzodpovědnost za budoucí generace a aktivně spolupracují s různými typy škol v našem kraji, od mateřských až po vysoké. Smyslem celé akce je ukázat pozitivní příklady spolupráce firem a škol www.schoolfriendly.cz

Ujali jsme se organizace a vedení projektu QUO VADIS MSK očima mladých. Projekt je zaměřený na aktivní zapojení mladých lidí z regionu do přípravy aktualizace rozvojové strategie Moravskoslezského kraje do roku 2030. Studenti mají možnost říct svůj názor, navrhnout změny a své nápady realizovat. Radka Šušková vede v SR MSK Sekci vzdělávání, která propojuje aktivity firem a podnikatelů se školami a veřejnou správou. 
Česká asociace interim managementu o.s.
Česká asociace interim managementu o.s. (dále jen CAIM) je přední českou organizací sdružující interim managery. Jejich posláním je rozvíjet informovanost, povědomí a know-how o interim managementu a budovat tak silné zázemí pro růst kvalitních českých interim manažerů.
Radka Šušková jako členka CAIMu pomáhá společnostem řídit změny a důležité strategické projekty, pro které je najímána jako interim manažerka do managementu firem. Pomáhá tím vyrovnat se firmám s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu.
Asociace integrativních koučů, z. s.
Asociace integrativních koučů, z. s. (dále jen AIK) sdružuje kouče profesionály, organizuje odborné semináře, supervize, neformální setkání, propojujeme členy i příznivce koučování mezi sebou, spolupracuje na projektech a odborných aktivitách, zajišťujeme profesní růst členů a spolupracuje s dalšími profesionálními asociacemi koučů.
Propojovat svět koučinku s firmami a lidmi v nich se daří Ivetě Štvartákové v pozici výkonné ředitelky Asociace integrativních koučů. Radka Šušková je členkou Rady AIK a vedoucí konferenčního týmu, který opakovaně každoročně připravuje konferenci pro všechny, kdo fandí koučinku. Naši kouči jsou aktivními členy AIK, zapojují se do projektů, udržují a rozvíjejí si svou profesní kvalifikaci v oblasti koučinku.
iMig (International Management and Innovation Group )
Nadnárodní společnost IMIG AG podporuje své zákazníky zejména v oblastech managementu strategií a inovací, SCM, Lean procesů, organizačního rozvoje a řízení kompetencí. Jejich zákazníci jsou malé a střední podniky, ale také velké nadnárodní korporace v odvětvích automotive, strojírenství, zpracovatelský průmysl, IT/průmysl služeb atd. V iMigu jsme partnerem pro tréninky a projekty štíhlé výroby v České republice.
Progress Coaches
V rámci našeho partnerství s mezinárodní společností Progress Coaches budujeme vzdělávací společnost na Filipínách v Manile. Využíváme při tom naše dlouholeté zkušenosti a know how z rozvoje lidí a procesů u našich klientů - nadnárodních výrobních společností. Jsme garanty kvality mezinárodního lektorského týmu pro oblast Asie.
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Radka Šušková je členkou dobrovolné organizace ČA založené na solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě pomoci ostatním ženám podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě, naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem ale i se svým osobním rozvojem.
IdeaHub
IdeaHub je sdílené vývojové centrum sdružující komunitu kreativních lidí na základě společných zájmů na poli aplikovaného vývoje, technického vzdělávání a popularizace inovačních technologií pro Průmysl 4.0. V rámci partnerství s IdeaHub se Miroslav Marek věnuje oblasti inovací, ve které úzce spolupracuje také s Moravskoslezským Inovačním Centrem – MSIC.
ITI (Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace)
ITI je nástroj investičního plánování, určený pro silně urbanizované území, resp. pro metropolitní oblasti, které mají klíčový význam z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. V rámci ITI Technologie je Miroslav Marek členem pracovní skupiny Věda, výzkum, inovace.
iti
Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation3.4
 • abb
 • ak-hakduk
 • armatury
 • austin
 • bekaert
 • bodycote
 • bosh
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • continental
 • copy-star
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • dopravni
 • erich-jeager
 • elizebet
 • ferrit
 • finidr
 • fno
 • gebauer
 • fosfa
 • grafico
 • moneta
 • koma
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • kvetiny
 • moravia
 • grammer
 • greiner
 • greiner-ass
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • helen-doron
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • kofola
 • koma
 • ksr
 • lactalis
 • laird
 • maxion
 • mayr
 • mendel
 • milkeffect
 • mnd
 • mkunin
 • moje-ambulance
 • molnlycke
 • norma-group
 • norasta
 • novogear
 • osram
 • panav
 • rehabilitace-budejovicka
 • robe
 • rockwool
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • skoda
 • smvak
 • sothys
 • specialist-service
 • tenez
 • storaenso
 • tieto
 • vamed_N
 • varroc
 • vorkon
 • vyncke
 • vysocinske-nemocnice
 • woco
 • zdb
 • prof
 • savencia
 • tymph
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
lenka