Spolupracujeme

eNDéčko
eNDéčko je projekt, který podporuje lidi a život v našem regionu. Cílem jeho neziskové činnosti je nabídnout veřejnosti zajímavé produkty, akce a služby s příběhem. Podporuje začínající umělce, výtvarníky a inovátory. Naši zaměstnanci do projektu vkládají svou invenci a dobročinnou práci, dávají mu smysl.
StartUp MSK, z.s.
Od roku 2021 jsme členy a partnery StartUp MSK, z.s. (www.podnikavyregion.cz), který svými aktivitami organizuje podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Chce společně zlepšit podnikatelské prostředí, pomoci začínajícím podnikatelům a ty stávající motivovat k dalším úspěchům. Ve Start Up Community spolu sdílíme své zkušenosti a spolupracujeme na různých projektech napříč regionem.
Moravskoslezský kraj
Naše společnost získala od Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020 dotaci na realizaci projektu „Štíhlá výroba a nízkonákladová automatizace“, který bude realizován od 1.6.2020 do 31.3.2021.
Productive systems, s.r.o.
Se společností Productive systems, s.r.o. spolupracujeme již od roku 2012, společně jsme vytvořili naši jedinečnou metodiku Cooperation 4.0. Jednatel Productive systems Miroslav Marek je naším obchodním partnerem a garantem pro oblast inovací a průmyslového inženýrství.
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Jsme členy KHK MSK, která svými aktivitami pomáhá zejména malým a středním podnikatelům prosadit se na trhu, přerůst svou konkurenci a vzdělávat své zaměstnance.
Asociace integrativních koučů, z. s.
AIK sdružuje kouče profesionály, organizuje odborné akce, či spolupracuje s dalšími asociacemi koučů.
Naši koučové jsou aktivními členy AIK, zapojují se do projektů, udržují a rozvíjejí svou profesní kvalifikaci
v koučinku.
Česká asociace interim managementu o.s.
Česká asociace interim managementu o.s. je přední organizací sdružující interim managery. Jejím posláním je rozvíjet informovanost, povědomí a know-how o interim managementu a budovat silné zázemí pro růst kvalitních českých interim manažerů. Radka Šušková jako členka CAIMu pomáhá společnostem řídit změny
a důležité strategické projekty.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. kultivuje podnikatelské prostředí v regionu a aktivně pomáhá s rozvojem malých a středních firem. Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách. New Dimension je partnerem MSIC pro podporu začínajících podnikatelů v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín. Dále spolupracujeme v oblasti tréninku digitalizace a automatizace firem, auditu digitální připravenosti a podpory malých a středních firem. Radka Šušková, Mirek Marek a Marek Kavulok působí jako externí experti MSIC pro rozvoj podnikání a firem v MSK.
IdeaHub
IdeaHub je sdílené vývojové centrum sdružující komunitu kreativních lidí na základě společných zájmů na poli aplikovaného vývoje, technického vzdělávání a popularizace inovačních technologií pro Průmysl 4.0. V rámci partnerství s IdeaHub se Miroslav Marek věnuje oblasti inovací, ve které úzce spolupracuje také s MSIC.
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Radka Šušková je členkou dobrovolné organizace ČMAMP založené na solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě pomoci ostatním ženám podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě, naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem ale i se svým osobním rozvojem.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Jsme aktivními členy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., jehož posláním je pomáhat prosazovat zájmy svých členů v souladu s rozvojovou strategií MSK v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. V rámci spolupráce se sdružením jsme garanty projektu School Friendly. Radka Šušková vede sekci vzdělávání a propojuje tak firmy, školy a veřejnou správu.
Patrioti MSK
Patříme mezi Patrioty MSK, skupinu podnikavých a aktivních lidí, kteří mají rádi Moravskoslezský kraj a chtějí zlepšit jeho image. Patrioti inspirují vyprávěním příběhů úspěšných, propojují členy navzájem, tvoří podnikatelskou komunitu, sdílí a předávají své zkušenosti. Jsme rádi u toho.
Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.
Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., je nevládním, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, jehož posláním je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které se zabývají vzděláváním dospělých. Jsme členy od roku 2019 a zapojujeme se aktivně do mezinárodních projektů, které přispívají ke zkvalitnění lektorské práce pro různé cílové skupiny. Hlavním cílem naší spolupráce je sdílení mezi odborníky v oblasti vzdělávání a rozvoj našich lektorských zkušeností.
Firemní vzdělávání
Mediálně spolupracujeme s e-časopisem Firemní vzdělávání, který je určený personalistům zabývajícím se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávacím institucím, školám a všem, kteří se zajímají o vzdělávání dospělých. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.
GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.
GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o. nabízí studium oborů Animace a Podnikání v cestovním ruchu a Zahraniční obchod v denní i kombinované formě. Klade důraz na jazykovou, ekonomickou a praktickou přípravu studentů, což je základ naší spolupráce na společných projektech a praxi studentů.
Vyzkoušejte vyhledávací portál

Jooble Práce v ČR

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • austin
 • bekaert
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • erich-jeager
 • elizebet
 • fno
 • ferrit
 • finidr
 • fosfa
 • grafico
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • moravia
 • hajdik_logo
 • cegan
 • distripark
 • globalsportcupa
 • greengas
 • heimstaden
 • lanex
 • grammer
 • greiner
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • huisman
 • hp-pelzer
 • Spolupracujeme
 • ksr
 • lactalis
 • maxion
 • mendel
 • milkeffekt
 • mnd
 • mkunin
 • molnlycke
 • norma-group
 • osram
 • robe
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • tieto
 • varroc
 • vyncke
 • woco
 • savencia
 • tymph
 • pcc
 • posli_radost
 • vitesco
 • maleda
 • likop
 • novogear
 • tatra
 • tint
 • velobel
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
jednatelka, obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
LenkaCHylkova_2022