Spolupodnikání

Firmy v páté etapě rozvoje jsou již vysoce autonomní a všechny znalosti a dovednosti z předchozích etap používají automaticky a zcela přirozeně. Lidé jsou motivovaní, loajální a přebírají spoluodpovědnost za firmu. Na pracovištích zanechali kus sebe ve formě zlepšovacích návrhů, vyřešených problémů a dosažených výsledků. S kolegy mají mnoho společných pracovních i mimopracovních zážitků. Lidé se aktivně podílejí na tvorbě strategie firmy a všichni se vědomě a aktivně podílejí na jejím naplňování. Pracovníci se zapojují do inovací a hledají nové příležitosti pro firmu. Manažeři se chovají jako skuteční leadeři a vedou své lidi k naplňování vizí, dlouhodobé strategii a udržitelnosti systému.
Chcete, aby se vaši lidé podíleli na přípravě a realizaci strategie jako spolupodnikatelé?
Rozvojová témata, která nabízíme:
Tvorba strategie - BSC
Tvorba strategie - ZIPF
Rozpad strategie - HOSHIN
Inovace
Práce s talenty uvnitř organizace
Nástupnictví v dlouhodobé perspektivě (strategické)
Rozvojový koučink

METODIKA COOPERATION 3.4

Naší jedinečnou metodikou rozvíjíme lidi a pomáháme jim zlepšovat jejich procesy.
Co vám spolupráce přinese:
Kvalitativně nové procesy a produktu
Vysoká motivace, důvěra a odpovědnost lidí
Spolupráce mezi týmy napříč firmou
Přijeti a naplňování dlouhodobé strategie v rámci celé firmy
Vysoká kvality a spokojenost zákazníka
Vysoká výkonnost a produktivita
Vysoká flexibilita a schopnost dodávat
Zvyšování BOZP a ochrana životního prostředí
Zlepšení firemní kultury
Lidé fungují na principu seberealizace a je využíván jejich potenciál
Identifikace lidí s potřebami firmy či procesu
05 all
Tým specialistů pro Spolupodnikání
Marek Kavulok | Radka Šušková | Miroslav Marek

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • armatury
 • austin
 • bekaert
 • bodycote
 • bosh
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • continental
 • copy-star
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • dopravni
 • erich-jeager
 • elizebet
 • ferrit
 • finidr
 • fno
 • gebauer
 • fosfa
 • grafico
 • moneta
 • koma
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • kvetiny
 • moravia
 • grammer
 • greiner
 • greiner-ass
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • helen-doron
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • kofola
 • koma
 • ksr
 • lactalis
 • laird
 • maxion
 • mayr
 • mendel
 • milkeffect
 • mnd
 • mkunin
 • moje-ambulance
 • molnlycke
 • norma-group
 • norasta
 • novogear
 • osram
 • panav
 • rehabilitace-budejovicka
 • robe
 • rockwool
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • skoda
 • smvak
 • sothys
 • specialist-service
 • tenez
 • storaenso
 • tieto
 • vamed_N
 • varroc
 • vorkon
 • vyncke
 • vysocinske-nemocnice
 • woco
 • zdb
 • prof
 • savencia
 • tymph
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
lenka