Budování a rozvoj obchodních týmů

Při budování, rozšiřování i rozvoji obchodních týmů a oddělení postupujeme agilní metodikou. Tento přístup nám umožňuje se zaměřit na největší přidanou hodnotu pro klienta a dává možnost okamžité reakce na základě průběžného vyhodnocování aktuálního stavu a omezuje rizika. Výsledkem je funkční obchodní tým s obchodníky, kteří znají svá KPI a vědí, jak jich efektivně dosahovat.
Základním předpokladem úspěšného budování a rozvoje obchodních týmů je znalost počátečního stavu.V rámci této fáze vytváříme spolu s obchodním týmem procesní mapu současného fungování obchodu ve firmě pro identifikaci úzkých míst a plýtvání. Identifikujeme postavení na trhu, konkurenci i zákazníky. Zároveň poznáváme lidi v procesu obchodu, jejich znalosti, dovednosti a postoje.
Jakmile představíme výsledky analýzy zadavateli, je stanoven cíl, ke kterému chce zadavatel dospět. Jde o oblast, která ho „nejvíce pálí“ a její vyřešení mu přinese největší přidanou hodnotu. Naplnění cílového stavu je v rámci agilní formy rozloženo do krátkých sprintů. Dílčí cíle jsou stanovovány na každý sprint samostatně a jsou zaměřeny na dosažení co nejvyššího užitku.
Práce na cíli je velmi intenzivní a je naplňována například:
tvorbou strategie
procesním řešením – plánováním, digitalizací atd.
rozvojem měkkých dovedností – školením, koučováním týmů, mentoringem atd.
interim managementem
Chtěli byste budovat a rozvíjet obchodní tým?
Díky krátkým cyklům můžeme rychle vyhodnocovat výsledky, opravit chyby a přenastavit postupy. Jakmile s klientem oblast strategicky ošetříme a on pomocí operativy začne naplňovat potřebné ukazatele, můžeme se zaměřit na další oblast, kterou si vytipujeme pomocí stejného principu, tedy odpovědí na otázku, kterých 20 % úkonů nám vyřeší 80 % obtíží?
V čem je tato agilní metodika prospěšná pro klienta?
Dává mu rychlou přidanou hodnotu, možnost rychlé reakce, korekce a zpětné vazby
Plně se přizpůsobuje jeho potřebám (řeší se reálné potřeby, které jsou pro každou firmu jiné)
Zapojení zaměstnanci si osvojí metodiku agilního plánování, která dává lepší kvalitu, rychlejší výsledky a v konečném důsledku i jasnou úsporu
Reference klientů
akord_web
AKORD & POKLAD, s. r. o.
ecentr
eCENTRE a.s.
pcc
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • austin
 • bekaert
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • erich-jeager
 • elizebet
 • fno
 • ferrit
 • finidr
 • fosfa
 • grafico
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • moravia
 • hajdik_logo
 • cegan
 • distripark
 • globalsportcupa
 • greengas
 • heimstaden
 • lanex
 • grammer
 • greiner
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • ksr
 • lactalis
 • maxion
 • mendel
 • milkeffekt
 • mnd
 • mkunin
 • molnlycke
 • norma-group
 • osram
 • robe
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • tieto
 • varroc
 • vyncke
 • woco
 • savencia
 • tymph
 • pcc
 • posli_radost
 • vitesco
 • maleda
 • likop
 • novogear
 • tatra
 • tint
 • velobel
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
jednatelka, obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
LenkaCHylkova_2022