Monitoring Procesy & Lidé – P&P

Cílem monitoringu P&P je zjistit úroveň firemních procesů a štíhlého myšlení ve firmě, určit další logické kroky zeštíhlování a přípravy lidí a vytvořit základ firemní strategie pro zeštíhlení firemních procesů.
Monitorované oblasti:
Standardizace činností
Produktivní pracoviště – 5S
Spolehlivost strojů – TPM, SMED
Materiálové a informační toky - VSM
Procesní kvalita
Týmová práce, shopfloor management
Procesní ukazatele, plnění cílů
Řešení problémů
Neustálé zlepšování procesů
Vedení lidí
Komunikace
Monitoring P&P začíná tzv. analytickou schůzkou, což je diskuse se zadavatelem a dohodnutí cílů a podmínek monitoringu. Monitoring realizují 2 konzultanti po dobu 1–3 dnů dle velikosti firmy formou rozhovorů a pozorováním reálných situací přímo na místě, kde se dějí.
Výstupem z monitoringu je závěrečná zpráva, kde je na škále popsána úroveň štíhlosti procesů a úrovně rozvoje lidí pro jednotlivé části firmy. Obecně rozlišujeme 5 stupňů rozvoje lidí a procesů:
1. Proces má definovány standardy a pravidla a lidé je znají a většinově dodržují
2. Proces je operativně řízen, lidé přebírají odpovědnost za svou práci, systematicky reagují na problémy.
3. Proces je systematicky řízen jako celek, lidé umí komunikovat a přebírají odpovědnost v týmu
4. Proces je systematicky zlepšován, lidé jsou ke zlepšování motivováni a berou to jako součást své práce
5. Proces je přirozeně rozvíjen a inovován, lidé jsou autonomní a chovají se jako spolupodnikatelé
Zaujal vás monitoring lidí a procesů?
Zpráva obsahuje:
bodové výsledky jednotlivých monitorovaných oblastí a zatřídění do etapy rozvoje (1–5)
komentáře k bodovému hodnocení
doporučení pro rozvoj lidí a zeštíhlování procesů
Zpráva zároveň slouží jako vstup pro workshop na přípravu strategie zeštíhlení firmy, který by měl vždy následovat. Příprava strategie rozvoje se provádí na 2–3 roky a její rozpad do konkrétních projektů a úkolů je vytvořen na následující období ½ až 1 roku.
Výstupem ze strategického WS je:
strategické cíle a KPI v oblasti zeštíhlování procesů a rozvoje lidí
propojení s celkovou strategií firmy
plánované aktivity (projekty, úkoly), garanti a časový rámec pro danou aktivitu
Pro celou výše popsanou aktivitu lze využít podpůrné programy Moravskoslezského Inovačního Centra, které je naší partnerskou organizací. Informace o těchto programech a případné konzultace je možno získat i u nás.
Reference klientů
ferrit
Ferrit s.r.o.
greiner
greiner packaging slušovice s.r.o.
gumotex
GUMOTEX, a.s.
mkunin
Mlékárna Kunín a.s.
seeif
SEEIF Ceramic, a.s.
sopik 1
Prádelna Šopík s.r.o.

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • austin
 • bekaert
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • erich-jeager
 • elizebet
 • fno
 • ferrit
 • finidr
 • fosfa
 • grafico
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • moravia
 • hajdik_logo
 • cegan
 • distripark
 • globalsportcupa
 • greengas
 • heimstaden
 • lanex
 • grammer
 • greiner
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • ksr
 • lactalis
 • maxion
 • mendel
 • milkeffekt
 • mnd
 • mkunin
 • molnlycke
 • norma-group
 • osram
 • robe
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • tieto
 • varroc
 • vyncke
 • woco
 • savencia
 • tymph
 • pcc
 • posli_radost
 • vitesco
 • maleda
 • likop
 • novogear
 • tatra
 • tint
 • velobel
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
jednatelka, obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
LenkaCHylkova_2022