Projekty implementace Shopfloor Managementu (SFM)

Implementace SFM je typický celofiremní program, do kterého se více či méně zapojí všechny firemní útvary. Proto jej většinou s našimi klienty implementujeme formou projektu, do kterého jsou přizváni zástupci všech klíčových útvarů.
Výstupem zavedení SFM je zlepšení komunikace a spolupráce napříč firmou s cílem zvýšit produktivitu, flexibilitu, kvalitu a naplnit požadavky zákazníků a majitelů firmy.
Důležitou částí takového programu je definice projektu, kde je potřeba vyjasnit záměr a cíle implementace SFM, určit a personálně naplnit dva klíčové týmy projektu:
Řídící tým
tým, který tvoří zadání, určuje rozsah, přiděluje zdroje, sleduje průběh, vytváří podmínky pro práci projektového týmu a dává zpětnou vazbu. Tým bývá složen z členů TOP managementu.
Projektový tzv. prozměnový tým
tým motivovaných a perspektivních pracovníků, kteří pracují na projektu, připravují změny, provádějí a kooperují implementaci, komunikují změny do firmy a sbírají zpětnou vazbu a podněty od ostatních pracovníků firmy.
Rádi byste implementovali SFM
u vás ve firmě?
Po definici projektu se formou workshopů připravuje metodika, která je průběžně komunikovaná do firmy a dopracovávaná dle zpětné vazby a připomínek. Je to důležitý prvek budoucího přijetí změny vyvolané SFM.
Součásti metodiky je:
Tvorba základního časového plánu, definice jednotlivých úrovní a standardů schůzek SFM
Vizuální řízení, informační tabule, návrh KPI a způsob práce s nimi
Definice systému víceúrovňových kontrol a kontrolních karet
Systém reakce na problém, katalog opatření a eskalační proces
Když je metodika připravena technicky (informační tabule pro vizualizaci, místa a standardy pro SFM schůzky atd.) a personálně (klíčoví lidé jsou proškoleni a ví, co se po nich bude vyžadovat). Může se spustit postupná implementace.
Důležitou součásti spolupráce se zákazníkem je stabilizace změn a hodnocení účinnosti. Toto se provádí formou pravidelného monitoringu fungování aktivit SFM, důsledné zpětné vazby a okamžité reakce na odchylky a abnormality při rozběhu SFM a jeho stabilizaci.
Program využívá různé formy aktivit, například:
moderace workshopů
projektové řízení
trénink
Reference klientů
vitesco
Vitesco Technologies s.r.o.
(Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.)
finidr
Finidr, s.r.o.
fosfa
Fosfa a.s.
greiner
greiner packaging slušovice, s.r.o.
gumotex
GUMOTEX, a.s.
tymph
Tymphany Acoustic Technology Europe, s. r. o.
woco
WOCO STV s.r.o.

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • austin
 • bekaert
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • erich-jeager
 • elizebet
 • fno
 • ferrit
 • finidr
 • fosfa
 • grafico
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • moravia
 • hajdik_logo
 • cegan
 • distripark
 • globalsportcupa
 • greengas
 • heimstaden
 • lanex
 • grammer
 • greiner
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • ksr
 • lactalis
 • maxion
 • mendel
 • milkeffekt
 • mnd
 • mkunin
 • molnlycke
 • norma-group
 • osram
 • robe
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • tieto
 • varroc
 • vyncke
 • woco
 • savencia
 • tymph
 • pcc
 • posli_radost
 • vitesco
 • maleda
 • likop
 • novogear
 • tatra
 • tint
 • velobel
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
jednatelka, obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
LenkaCHylkova_2022