Audit digitální připravenosti

Cílem auditu digitální připravenosti je zjistit úroveň znalostí a stupeň aplikace prvků digitalizace a automatizace ve firemních procesech, vytipovat prioritní oblasti pro rozvoj digitalizace a automatizace ve firmě a vytvořit základ. firemní strategie pro postup digitalizace firemních procesů.
Monitorované oblasti:
Povědomí o I 4.0
Strategie firmy
Personální připravenost
ICT připravenost
Prodej, marketing
Produkt
Nákup, skladování
Výroba
Logistika, plánování
Kvalita
R&D
Konstrukce
TPV
HR
Ekonomika
Administrativa
Audit digitální připravenosti začíná analytickou schůzkou formou diskuse se zadavatelem, na které jsou dohodnuty cíle a podmínky auditu. Audit vedou 2 konzultanti po dobu 1–3 dnů dle velikosti firmy a probíhá formou rozhovorů a ukázek implementovaných prvků přímo na místě, kde se používají, a to v předem určených časech.
Výstupem z auditu je závěrečná zpráva, kde je na škále popsána úroveň digitalizace a automatizace jednotlivých částí firmy.
Zpráva obsahuje:
bodové výsledky jednotlivých auditovaných oblastí
komentáře k bodovému hodnocení
doporučení prioritních oblastí pro digitalizaci
Zpráva zároveň slouží jako vstup pro workshop na přípravu digitální strategie, který by měl vždy následovat. Příprava digitální strategie se provádí na 2 – 3 roky a její rozpad do konkrétních projektů
a úkolů je vytvořen na následující období ½ až 1 roku.
Výstupem ze strategického WS je:
Chcete zjistit, jak dobře jste připraveni na digitalizaci?
strategické cíle a KPI v oblasti digitalizace a automatizace
propojení s celkovou strategií firmy
plánované aktivity (projekty, úkoly), garanti a časový rámec pro danou aktivitu
Pro celou výše popsanou aktivitu lze využít podpůrné programy Moravskoslezského Inovačního Centra, které je naší partnerskou organizací. Informace o těchto programech a případné konzultace je možno získat i u nás.
Reference klientů
ferrit
Ferrit s.r.o.
pcc
PCC Rokita SA

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
  • abb
  • ak-hakduk
  • armatury
  • austin
  • bekaert
  • bodycote
  • bosh
  • brembo
  • brose
  • candy-plus
  • continental
  • copy-star
  • CPI
  • cromoda-wheels
  • ecentr
  • dopravni
  • erich-jeager
  • elizebet
  • ferrit
  • finidr
  • fno
  • gebauer
  • fosfa
  • grafico
  • moneta
  • koma
  • lind
  • erwin
  • ITT
  • kvetiny
  • moravia
  • grammer
  • greiner
  • greiner-ass
  • grupo-antolin
  • gtp
  • has
  • helen-doron
  • huisman
  • hp-pelzer
  • IPH_logo
  • kofola
  • koma
  • ksr
  • lactalis
  • laird
  • maxion
  • mayr
  • mendel
  • milkeffect
  • mnd
  • mkunin
  • moje-ambulance
  • molnlycke
  • norma-group
  • norasta
  • novogear
  • osram
  • panav
  • rehabilitace-budejovicka
  • robe
  • rockwool
  • seeif
  • schott
  • siemens
  • skoda
  • smvak
  • sothys
  • specialist-service
  • tenez
  • storaenso
  • tieto
  • vamed_N
  • varroc
  • vorkon
  • vyncke
  • vysocinske-nemocnice
  • woco
  • zdb
  • prof
  • savencia
  • tymph
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
lenka