Assessment digitální připravenosti

Cílem assessmentu digitální připravenosti je zjistit úroveň znalostí a stupeň aplikace prvků digitalizace a automatizace ve firemních procesech, vytipovat prioritní oblasti pro rozvoj digitalizace a automatizace ve firmě a vytvořit základ. firemní strategie pro postup digitalizace firemních procesů.
Monitorované oblasti:
Povědomí o I 4.0
Strategie firmy
Personální připravenost
ICT připravenost
Prodej, marketing
Produkt
Nákup, skladování
Výroba
Logistika, plánování
Kvalita
R&D
Konstrukce
TPV
HR
Ekonomika
Administrativa
Assessment digitální připravenosti začíná analytickou schůzkou formou diskuse se zadavatelem, na které jsou dohodnuty cíle a podmínky auditu. Assessment vedou 2 konzultanti po dobu 1–3 dnů dle velikosti firmy a probíhá formou rozhovorů a ukázek implementovaných prvků přímo na místě, kde se používají, a to v předem určených časech.
Výstupem z auditu je závěrečná zpráva, kde je na škále popsána úroveň digitalizace a automatizace jednotlivých částí firmy.
Zpráva obsahuje:
bodové výsledky jednotlivých auditovaných oblastí
komentáře k bodovému hodnocení
doporučení prioritních oblastí pro digitalizaci
Zpráva zároveň slouží jako vstup pro workshop na přípravu digitální strategie, který by měl vždy následovat. Příprava digitální strategie se provádí na 2 – 3 roky a její rozpad do konkrétních projektů
a úkolů je vytvořen na následující období ½ až 1 roku.
Výstupem ze strategického WS je:
Chcete zjistit, jak dobře jste připraveni na digitalizaci?
strategické cíle a KPI v oblasti digitalizace a automatizace
propojení s celkovou strategií firmy
plánované aktivity (projekty, úkoly), garanti a časový rámec pro danou aktivitu
Pro celou výše popsanou aktivitu lze využít podpůrné programy Moravskoslezského Inovačního Centra, které je naší partnerskou organizací. Informace o těchto programech a případné konzultace je možno získat i u nás.
Reference klientů
ferrit
Ferrit s.r.o.
pcc
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.

METODIKA COOPERATION   |  LIDÉ  |  ZKUŠENOSTI

Let na trhu
Interních lektorů
Projektů Cooperation
 • abb
 • ak-hakduk
 • austin
 • bekaert
 • brembo
 • brose
 • candy-plus
 • CPI
 • cromoda-wheels
 • ecentr
 • erich-jeager
 • elizebet
 • fno
 • ferrit
 • finidr
 • fosfa
 • grafico
 • lind
 • erwin
 • ITT
 • moravia
 • hajdik_logo
 • cegan
 • distripark
 • globalsportcupa
 • greengas
 • heimstaden
 • lanex
 • grammer
 • greiner
 • grupo-antolin
 • gtp
 • has
 • huisman
 • hp-pelzer
 • IPH_logo
 • ksr
 • lactalis
 • maxion
 • mendel
 • milkeffekt
 • mnd
 • mkunin
 • molnlycke
 • norma-group
 • osram
 • robe
 • seeif
 • schott
 • siemens
 • tieto
 • varroc
 • vyncke
 • woco
 • savencia
 • tymph
 • pcc
 • posli_radost
 • vitesco
 • maleda
 • likop
 • novogear
 • tatra
 • tint
 • velobel
S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme v kontinuálním rozvoji.

Jsme tady pro vás

Potřebujete prokonzultovat, doporučit, nebo se dozvědět více o nás a naší práci? Lenka vám poradí a připraví všechny obchodní záležitosti.
Lenka Chýlková
jednatelka, obchodní ředitelka
+420 724 114 142
chylkova@newdimension.cz
New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 595 532 660
info@newdimension.cz
LenkaCHylkova_2022