Rozloha: 70 m²

K dispozici: flipchart, 2x magnetická tabule, dataprojektor, variabilní rozložení stolů

Kapacita: max. pro 40 osob

 
 
 
 
 
 
 

 

MÍSTNOST Č. 20 - 2. PATRO